Sports & Recreation

Volleyball Tournament 2022

Team A
Shivam
Deepak
Nitin
Sumit
Rajeev
Arup
Ankita
Team B
Akash
Sajal
Shahid
Balal
Pramod
Hemant
Sonia
Team C
Shubho
Sharanjeet
Anup
Satish
Suman
Vinay
Monika
Meenal
Team D
Anil Gome
Manoj Kumar
Sachin Kumar
Rakesh Sah
Sharad Karwal
Avinash Wadikar
Ramchandra Baniya
V.R. Reddy
Team E
Mohan Gangrade
Ajay Rathore
Vinod Savaner
Ziaul Haque
Ravindra Bhimgade
Layant Behra
Prakash Shinde
Vishnu Kaushal
Team F
Ashish Upadhyay
Rajeev Bhagwat
R.J. Choudhary
Devendra Singh
Ramesh Babu
SS Thakur
Dileep Kumar
Shubham Dwivedi

Match Fixures & Schedule

Pool-1 Pool-2
Team-E Team-C
Team-D Team-A
Team-B Team-F
# Date Time Match between Pool Court
1 20 June 2022 17:30 PM Team A Vs. Team C Poll-2 C-1
2 17:30 PM Team E Vs. Team B Poll-1 C-2
3 18:15 PM Team F Vs. Team C Poll-2 C-1
4 18:15 PM Team E Vs. Team D Poll-1 C-2
5 21 June 2022 17:30 PM Team A Vs. Team F Poll-2 C-1
6 17:30 PM Team B Vs. Team D Poll-1 C-2
7 19:00 PM Final Top finisher of each pool C-1

Indore Centre Cricket Tournament (2-3 April 2022)

Winners Team
Hemant Singh Kunwar
Suman Karmakar
Rajeev Joshi
Shahid Jamal
Sharanjeet Singh
Sumesh Rana
Satish Yadav
Praveen Garg
Rajib B
Vivek Dwij
Mukesh Kumar D (Vice Captain)
Shailesh Kalal (Captain)
Runners Team
Binoy Krishna De
Shubho Saha
Sushil Kumar
Sumit Sarkar
Anup Bera
Manik Kuila
Shivam Rahore
Akash S
Saurav Baniya
D. Singh
Shivam Choudhary (Vice Captain)
Satyendra Singh(Captain)

Indore Centre Table Tennis (T. T.) tournament

Table Tennis

Girls Single & Double Table Tennis
Category Winner Runner
Girls Doubles Ms. Indu Rajput
Ms. Sonia Kaushik
Ms. Meenal Dhantewal
Ms. Monika Saxena
Girls singles Ms. Sonia Kaushik Ms. Indu Rajput
Men's Single & Double Table Tennis
Category Winner Runner
Men’s Doubles Mr. Bhushan Jain
Dr. Dileep Kumar
Mr. Arup Mondal
Dr. S. R. Barman
Men’s singles Mr. Arnold Joseph Mr. Shubam Dwivedi